Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Świetlica Szkolna

Świetlica Szkolna

  

   Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać tylko uczniowie klas I-III oraz uczniowie dojeżdżający autobusami szkolnymi.
   Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (w załączniku) można złożyć w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy.

 

Świetlica szkolna :

 

Od poniedziałku do piątku czynna w godzinach :

7.00 – 17.00

 

 

Wychowawcy świetlicy:
Natalia Szatkowska

Emilia Jurkiewicz

Barbara Majewska

 

 

 

REGULAMIN ODBIORU DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1.Do świetlicy szkolnej mogą być zapisane dzieci rodziców lub prawnych opiekunów, którzy nie mają możliwości zapewnienia im opieki po zakończeniu zajęć szkolnych.

2. Odbiór dzieci odbywa się do godziny 1700.

3. Dzieci odbierane są przez rodziców, prawnych opiekunów, bądź osoby upoważnione, odnotowane w Karcie Zgłoszenia Dziecka do świetlicy.

4. Odbiór dzieci przez osoby nieupoważnione musi być wcześniej zgłoszony i potwierdzony pisemną informacją rodziców lub prawnych opiekunów.

5. Rodzic, prawny opiekun lub osoba upoważniona, który z przyczyn obiektywnych nie może odebrać dziecka o wyznaczonej porze, zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia wychowawcy o ewentualnym opóźnieniu.

6. W przypadkach szczególnych np. odbiór dziecka w czasie przerwy, rodzic, prawny opiekun lub osoba upoważniona, ma obowiązek każdorazowego zgłoszenia tego faktu bezpośrednio wychowawcy świetlicy.

7. Rodzic, prawny opiekun lub osoba upoważniona odbierająca dziecko przebywające w świetlicy lub sali lekcyjnej, czeka na jego zgłoszenie się w wyznaczonym miejscu.

8. Rodzic, prawny opiekun lub osoba upoważniona odbierająca dziecko po godzinie 1700 ma obowiązek odnotowania tego faktu w zeszycie spóźnień znajdującym się u wychowawcy świetlicy.

9. Prowadzący dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, zobowiązany jest do osobistego zgłoszenia się po dzieci uczęszczające na nie, bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.

 

Data dodania: 2020-06-22 16:13:43
Data edycji: 2022-09-11 21:47:42
Ilość wyświetleń: 1450

Ważne informacje

Wszystko co najważniejsze z życia Naszej szkoły.
Więcej informacji

Nasze sukcesy

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi sukcesami.
Więcej informacji

Kącik Pedagoga

Informacje i materiały
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

E-dziennik

Sprawdź swoje oceny oraz swój plan lekcji
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco z nowinkami!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym,

czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook