Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Oddział Przedszkolny

Nasz oddział przedszkolny znajduje się w budynkach Szkoły Podstawowej w Rąbieniu i pracuje w godzinach od 8.00 do 13.00. Prowadzone są dwie grupy przedszkolaków: 4 - 5-latki i 6-latki.

Zajęcia odbywają się pod kątem przygotowania dzieci do nauki w klasie pierwszej nie odbierając przy tym radości z zabawy. Podstawowym celem wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującą Podstawą Programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. W czasie zajęć nasi mali podopieczni zdobywają nowe umiejętności, wiadomości i doświadczenia. Oddział przedszkolny dostarcza także okazji do współdziałania w grupie rówieśniczej, przez co dzieci uczą się dostrzegać i rozumieć potrzeby innych, kształtują umiejętność zgodnego i kulturalnego współżycia w grupie, uczą się empatii, wdraża do przestrzegania dyscypliny.

Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej jest jednym z podstawowych warunków wyznaczających późniejsze efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Mali uczniowie korzystają z podręczników wydawnictwa Nowa Era, które pomagają w nauce czytania, pisania, liczenia i innych umiejętności.

Ramowy rozkład dnia:

7:00 - 8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawa w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne. Zabawy ruchowe. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna z dzieckiem.

08.00 - 08.15

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg. inwencji dzieci. Kontakty okolicznościowe i zaplanowane z rodzicami.

08.15 - 9.30

Śniadanie.

Tworzenie sytuacji rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci. Zabawy dydaktyczne, integracyjne, językowe, tematyczne i badawcze. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką zajęć. Ćwiczenia poranne.

09.30 - 10.30

Zajęcia wychowawczo - edukacyjne wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

10.30 - 11.30

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w przypadku niesprzyjającej aury gry i zabawy ruchowe w sali.

11.30 - 12.15

Obiad.

Praca stymulacyjno - kompensacyjna z dziećmi mającymi trudności oraz zdolnymi. Zabawy uspokajające, bajkoterapia, relaksacja. Zabawy edukacyjne i wychowawcze.

12.15 - 13.00

Zabawa dowolna dzieci, indywidualne i grupowe prace nauczyciela o charakterze obserwacyjnym. Rozchodzenie się dzieci.

13:00 - 14:00
Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy dowolne. Zabawa w kącikach tematycznych.

14:00 - 17:00
Przygotowania do posiłku, czynności higieniczna – porządkowe. Podwieczorek.
Zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zabawy edukacyjne.
Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Porządkowanie Sali. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
Zabawy twórcze – kolorowanki, wycinanki. Rozchodzenie dzieci do domów.


Pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym podczas zajęć prowadzonych w ramach godzin podstawy programowej tj. od godziny 8:00 do godziny 13:00 jest bezpłatny. Za pobyt dziecka w godzinach 7-8 oraz 13-17 naliczana jest złotówka za każdą rozpoczętą godzinę, w/w opłata nie dotyczy dzieci sześcioletnich.

 

Przedszkolaki biorą udział w wielu imprezach szkolnych takich jak:

*             Dzień Mamy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Ojca

*             Uroczystość Choinkową

*             Bal Karnawałowy

*             Wycieczki

*             Spotkania z ciekawymi ludźmi

*             Koncerty muzyczne

*             Uczestniczymy w różnorodnych konkursach.

Data dodania: 2020-06-22 16:22:30
Data edycji: 2021-02-16 11:13:00
Ilość wyświetleń: 1900

Ważne informacje

Wszystko co najważniejsze z życia Naszej szkoły.
Więcej informacji

Nasze sukcesy

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi sukcesami.
Więcej informacji

Kącik Pedagoga

Informacje i materiały
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

E-dziennik

Sprawdź swoje oceny oraz swój plan lekcji
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco z nowinkami!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym,

czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook