Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Samorząd Uczniowski

W Samorządzie Uczniowskim działa obecnie 5 uczniów z różnych poziomów klas. Nasza działalność sprzyja kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych. Rozwija współpracę z nauczycielami i środowiskiem lokalnym. Uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia. Angażuje w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej aktywnych i pomysłowych uczniów.

Podążamy za myślą…

,,Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem się uczą, działają, pół dnia ze sobą przebywają..., żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności”.

JANUSZ KORCZAK


Czekamy na wasze pomysły i akcje do zrealizowania :)

Pamiętajcie, że Samorząd Uczniowski tworzy KAŻDY z Was !!!

Do zobaczenia!!!

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:
p. Kalina Pierzgalska
p. Patryk Sztelak

Skład Samorządu Uczniowskiego:
przewodnicząca: Hanna Gajda

I zastępca: Zofia Łaska

II zastępca: Gustaw Waszczykowski

Zadania Samorządu:

Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.

Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.


Uprawnienia Samorządu:

Prawo przedstawiania Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów.

Prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami.

Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

Prawo do organizacji życia szkoły (łączenie wysiłku szkolnego z możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb).

Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

Data dodania: 2020-06-22 16:10:44
Data edycji: 2024-01-18 10:57:26
Ilość wyświetleń: 1767

Ważne informacje

Wszystko co najważniejsze z życia Naszej szkoły.
Więcej informacji

Kącik Pedagoga

Informacje i materiały
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

E-dziennik

Sprawdź swoje oceny oraz swój plan lekcji
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco z nowinkami!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym,

czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej