Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki w świetlicy szkolnej

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki w świetlicy szkolnej
„Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą
zo­sta­ną po nich buty i te­le­fon głu­chy
tyl­ko to co nie­waż­ne jak kro­wa się wle­cze
naj­waż­niej­sze tak pręd­kie że na­gle się sta­je
po­tem ci­sza nor­mal­na więc cał­kiem nie­zno­śna
jak czy­stość uro­dzo­na naj­pro­ściej z roz­pa­czy
kie­dy my­śli­my o kimś zo­sta­jąc bez nie­go.”

 

 

   W tym szczególnym okresie zadumy na zajęciach w świetlicy rozmawialiśmy na temat Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Jest to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych najbliższych zmarłych. W tych dniach zapalamy znicze na ich grobach – dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień i modlitwy w ich intencji. Jest to czas głębokiej zadumy nad przemijaniem życia, czas refleksji nad sensem ludzkiego losu. Dzieci wspominały swoich bliskich zmarłych i na znak pamięci o nich „zapaliły” symboliczny znicz w postaci pracy plastycznej.
  Rozmawialiśmy też o żołnierzach, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny, oraz o konieczności dbania o ich groby, o których należy nam pamiętać. Doszliśmy też do wniosku, że warto zabrać ze sobą dodatkowy znicz i zapalić go na jakimś zaniedbanym, smutnym, opuszczonym grobie.
Data dodania: 2023-10-30 14:50:39
Data edycji: 2023-10-30 15:02:32
Ilość wyświetleń: 97

Ważne informacje

Wszystko co najważniejsze z życia Naszej szkoły.
Więcej informacji

Kącik Pedagoga

Informacje i materiały
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

E-dziennik

Sprawdź swoje oceny oraz swój plan lekcji
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco z nowinkami!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym,

czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej