Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

    Nasze Przedszkolaki biorą udział w ogólnopolskim projekcie: „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego głównym celem jest przede wszystkim rozwijanie i promowanie czytelnictwa oraz wprowadzenie dzieci w świat literatury.

 

    Dziś dzieci przysłuchiwały się niezwykłym opowieściom misia Brauna oraz misia Paddingtona czytanych przez Oliwiera i Macieja uczniów klasy VIIIc. Nie obyło się oczywiście bez zajęć ruchowo – tanecznych czy plastycznych. Milusińscy wykonali piękne kolorowanki dla swoich misiowych przyjaciół. W każdej z grup wybrano grupowego misia, który w tym roku szkolnym wyruszy w czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Ta niezwykła droga będzie dokumentowana w misiowym pamiętniku. W przedszkolu pluszak „zamieszka” w kąciku czytelniczym.

 

Szczegółowe cele tego projektu to:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 • propagowanie praw dziecka;
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 • promocja placówki oświatowej;
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami;
 • kształcenie na odległość.

 

Projekt składa się z 6 modułów przygotowanych do realizacji przez jego uczestników.

 

Moduł I - Czytamy razem z Małym Misiem

 

Przedszkole realizuje kierunki polityki MEiN:

 1. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami. tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi;
 2. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie ww. postaw w utworach literackich;
 3. podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;
 4. działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja literatury dzieciom.

 

Wiodące kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
 • kompetencje obywatelskie;
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Rozwijanie czytelnictwa:

 1. codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury;
 2. zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom;
 3. prowadzenie dzienniczka;
 4. stworzenie przedszkolnego kącika książki.

 

Moduł II – Emocje w życiu codziennym

 

Przedszkole realizuje kierunki polityki MEiN:

 1. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – dostarczanie rodzicom wiedzy na temat rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
 2. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro – kształtowanie świadomości, że emocje odczuwają i przeżywają wszyscy ludzie/ wszystkie emocje są potrzebne – nie ma „złych emocji”;
 3. podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – opracowanie programu wsparcia zdrowia psychicznego dzieci.

 

Wiodące kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
 • kompetencje obywatelskie;
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Rozwijanie czytelnictwa:

 1. czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury – książek na temat emocji/ radzenia sobie z emocjami w społecznie aprobowany sposób,
 2. zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom publikacji książkowych na temat emocji,
 3. stworzenie rankingu pozycji książkowych na temat emocji rekomendowanych przez nauczycieli.

 

Moduł III – Pamiętnik naszej grupy

 

Przedszkole realizuje kierunki polityki MEiN:

 1. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro – codzienne czytanie dzieciom literatury na temat przedszkolnego życia/ historii dzieci w zbliżonym wieku, ilustrujących przedszkolne życie i problemy;
 2. podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci; wskazywanie na różnorodność dziecięcych potrzeb i zainteresowań;
 3. działanie na rzecz poznawania kultury polskiej i europejskiej – prezentacja literatury dzieciom.

 

Wiodące kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
 • kompetencje obywatelskie; • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Rozwijanie czytelnictwa:

 1. czytanie dzieciom, w towarzystwie Małego Misia, książek/ opowiadań/ wierszyków na temat życia w przedszkolu;
 2. prowadzenie pamiętnika grupy;
 3. tworzenie kącika książki z publikacjami książkowymi na temat przedszkola.

 

Moduł IV – Zmisiowane zajęcia

 

Przedszkole realizuje kierunki polityki MEiN:

 1. wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji: planowanie zajęć przez dzieci, wdrażanie do samodzielności;
 2. ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: rozwijanie kreatywności dzieci i odporności psychicznej;
 3. podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach: rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci.

 

Wiodące kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
 • kompetencje obywatelskie;
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Rozwijanie czytelnictwa:
 • zaproponowanie dzieciom literatury do wybranej tematyki zajęć;
 • wspólne zaprojektowanie kącika książki związanego z wybraną tematyką.

 

Moduł V – Mały Miś i zdrowe nawyki

 

Przedszkole realizuje kierunki polityki MEiN:

 1. wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji: wdrażanie do samodzielności, poznawanie wartości zdrowych nawyków;
 2. ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: kształtowanie odporności psychicznej dzieci i zapobieganie negatywnym nawykom;
 3. podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach: rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci;
 4. wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w internecie i mediach społecznościowych: kształtowanie nawyku odpowiedzialnego korzystania z komputera/ telefonu.

 

Wiodące kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
 • kompetencje obywatelskie;
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Rozwijanie czytelnictwa:
 • zaproponowanie dzieciom literatury do wybranej tematyki zajęć;
 • wspólne zaprojektowanie kącika książki związanego z tematyką zdrowia.

 

Moduł VI – spacerki literackie

 

Przedszkole realizuje kierunki polityki MEiN:

 1. wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno: obserwacja środowiska i otoczenia jako źródło doznać estetycznych;
 2. ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: kształtowanie nawyku spacerowania jako sposobu na relaks/ wartościowego spędzania czasu wolnego,
 3. podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach: rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci;
 4. wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w internecie i mediach społecznościowych: samodzielne próby wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym.

 

Wiodące kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
 • kompetencje obywatelskie;
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Rozwijanie czytelnictwa:

 1. zaproponowanie dzieciom literatury do wybranej tematyki zajęć.

 

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin projektu znajdują się na stronie internetowej: www.mac.pl/malymis

 

Data dodania: 2022-10-07 20:42:11
Data edycji: 2022-10-07 20:53:47
Ilość wyświetleń: 421

Ważne informacje

Wszystko co najważniejsze z życia Naszej szkoły.
Więcej informacji

Kącik Pedagoga

Informacje i materiały
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

E-dziennik

Sprawdź swoje oceny oraz swój plan lekcji
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco z nowinkami!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym,

czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej