Get Adobe Flash player

p.  dyrektor Małgorzata Patoleta- język polski

p.  Aleksandra Oska – oddział przedszkolny

p. Joanna Wesołowska – oddział przedszkolny

p.  Monika Pasternak- etyka

p.  Karolina Dubacka - edukacja wczesnoszkolna

p.  Violetta Granosik - edukacja wczesnoszkolna

p.  Agnieszka Szczepaniak –edukacja wczesnoszkolna

p.  Bogusława Skonieczka –edukacja wczesnoszkolna

p.  Małgorzata Wolniakowska–edukacja wczesnoszkolna

p.  Ilona Radek –edukacja wczesnoszkolna

p. Beata Lemańska - edukacja wczesnoszkolna

p. Katarzyna Synoradzka - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica

p.  Bogumiła Ziąbka - język polski

p.  Mirosława Pełczyńska – język polski

p.  Jolanta Seta – matematyka

p. Małgorzata Krajewska - matematyka

p.  Magdalena Puchalska - język angielski

p.  Anna Pieprzowska - Jankowska - język angielski

p.  Justyna Chorębała - język angielski

p.  Monika Górska - język angielski

p. Monika Jaskółka - język angielski

 p. Ewelina Cyżykowska - chemia, biologia

p.  Magdalena Kwiatkowska - przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

p.  Patryk Wojciechowski- historia, wos

p.  Julita Kwiatkowska - Głuszek - muzyka, plastyka

p.  Artur Belter- wychowanie fizyczne

p.  Łukasz Wijata- wychowanie fizyczne

p.  Mateusz Olborski- wychowanie fizyczne

p.  Katarzyna Lis – religia

p. Ewa Czachorowska - religia

p. Małgorzata Grabek - matematyka, informatyka

p.  Barbara Majewska – świetlica, geografia

p.  Zdzisław Pełczyński - technika, informatyka, wos, edukacja dla bezpieczeństwa

p.  Bogusława Wielkopolan - język niemiecki, etyka

p.  Agnieszka Pacyniak - fizyka

p.  Rafał Białkowski - nauczyciel wspierający, religia

p.  Katarzyna Szewczyk - nauczyciel wspierający

p. Agnieszka Turek -wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

p. Patryk Sztelak -pedagog

p. Monika Matysiak - język polski

p. Monika Plewińska - matematyka, informatyka

p. Monika Lisowska - nauczyciel wspomagający

p. Magdalena Wielgus - wychowanie fizyczne

p. Urszula Alberghini - muzyka

p. Malwina Albiniak - muzyka, plastyka

p. Roman Bednarski - świetlica

p. Paulina Kaźmierczak - świetlica