Get Adobe Flash player

p.  dyrektor Małgorzata Patoleta- język polski

p.  Daria Żegnałek – oddział przedszkolny

p.  Aleksandra Oska – oddział przedszkolny

p.  Bożena Brożyna – oddział przedszkolny

p.  Monika Pasternak- edukacja wczesnoszkolna, etyka

p.  Agnieszka Tyrcha - edukacja wczesnoszkolna

p.  Violetta Granosik - edukacja wczesnoszkolna

p.  Agnieszka Szczepaniak –edukacja wczesnoszkolna

p.  Bogusława Skonieczka –edukacja wczesnoszkolna

p.  Małgorzata Wolniakowska–edukacja wczesnoszkolna

p. Beata Kukieła - edukacja wczesnoszkolna

p. Joanna Wesołowska - edukacja wczesnoszkolna

p. Katarzyna Synoradzka - biblioteka, świetlica

p.  Bogumiła Ziąbka - język polski

p.  Mirosława Pełczyńska – język polski

p.  Jolanta Seta – matematyka

p. Małgorzata Krajewska - matematyka

p.  Magdalena Puchalska - język angielski

p.  Anna Pieprzowska - Jankowska - język angielski

p.  Justyna Chorębała - język angielski

p.  Monika Górska - język angielski

p.  Magdalena Kwiatkowska - przyroda, biologia

p.  Patryk Wojciechowski- historia, wos

p.  Julita Kwiatkowska - Głuszek - muzyka, plastyka

p.  Artur Belter- wychowanie fizyczne

p.  Łukasz Wijata- wychowanie fizyczne

p.  Mateusz Olborski- wychowanie fizyczne

p.  Katarzyna Lis – religia

p. Elżbieta Ołubek - religia

p. Małgorzata Grabek - matematyka, informatyka

p.  Barbara Majewska – świetlica, geografia

p.  Zdzisław Pełczyński - technika, informatyka

p.  Bogusława Wielkopolan - język niemiecki

p.  Magdalena Wasilewska - chemia

p.  Agnieszka Pacyniak - fizyka

p.  Rafał Białkowski - nauczyciel wspierający

p.  Katarzyna Szewczyk - nauczyciel wspierający

p. Agnieszka Turek -wychowanie do życia w rodzinie

p. Joanna Krawczyk -pedagog

p. Monika Matysiak - język polski

p. Monika Plewińska - matematyka, informatyka

p. Monika Lisowska - nauczyciel wspomagający

p. Łukasz Lenica - wychowanie fizyczne

p. Urszula Alberghini - muzyka

p. Roman Bednarski - świetlica

p. Paulina Kaźmierczak - świetlica