Get Adobe Flash player

Izba Tradycji

Jej inicjatorem, założycielem i opiekunem jest Roman Bednarski, wieloletni nauczyciel historii i pasjonat. Przez wiele lat gromadził „starocie”, które przekazywali w ramach darowizn rodzice i dziadkowie uczniów, pracownicy szkoły i mieszkańcy Rąbienia oraz okolicznych wsi.

Coraz częściej Izba Tradycji otwiera także swoje drzwi dla dzieci z innych szkół i przedszkoli.

izba-h1Na zdjęciu przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Aleksandrowie Ł.

Uczniowie wspólnie z nauczycielem opisywali eksponaty i systematyzowali je. Stanowiły one żywą pamiątkę minionych czasów, były interesującą pomocą dydaktyczną wykorzystywaną nie tylko na lekcjach historii. Zbiory gromadzone były w maleńkim pomieszczeniu bibliotecznym, w którym coraz bardziej brakowało miejsca. Szansa na odpowiednie ich wyeksponowanie pojawiła się wraz z oddaniem do użytku nowej hali sportowej. Jedno z pomieszczeń zostało zaadaptowane na Izbę Tradycji.

Znalazło się tam miejsce, m.in. na stare przedmioty gospodarstwa domowego, w tym kredens kuchenny, radia lampowe, maglownice, maselnice, żelazka z duszą i na węgiel, lampy naftowe. Wśród ponad czterystu eksponatów są również takie, których przeznaczenia i sposobu użytkowania nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy. Niezwykłym zainteresowaniem naszych uczniów cieszy się zwykła stara szkolna ławka z miejscem na kałamarz, mundurek szkolny z lat 50. ubiegłego stulecia, niemieckie mapy z okresu II wojny światowej oraz stary zardzewiały rewolwer bębenkowy. Wiele emocji wywołują też dokumenty i liczne zdjęcia absolwentów naszej szkoły, wśród których uczniowie odnajdują swoich bliskich.

 Izba Tradycji jest naszą chlubą, kształtuje świadomość uczniów, że „Pamięć po przodkach trwa dopóty, dopóki istnieją po nich pamiątki i nasze o nich wspomnienia”.